دوره آموزش آسیب های شبکه های اجتماعی در مدرسه معصومیه(س) شهرضا برگزار شد.

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۴:۱۰

در پی ازدیاد شبکه های اجتماعی و آسیب های آن مدرسه علمیه معصومیه(س) شهرضا دوره آسیب شناسی آن را برای طلاب و دانش آموختگان و کادر و اساتید برگزار نمود.